kat

Consumare porno

Nu voi nega faptul că unii bărbați pot consuma filme gratis și să nu sufere astfel de consecințe. La fel cum eu cunosc bărbați care beau ocazional și nu sunt alcoolici, cunosc și bărbați care mai privesc uneori porno și nu devin utilizatori compulsivi de filme porno gratis. Dar, chiar dacă ești unul dintre acei bărbați care pot consuma porno fără a deveni dependenți de aceasta, eu încă mai cred că există un caz în care trebuie de făcut ca porno să fie evitat. Pur și simplu, aceasta nu te va face un om mai bun într-un final. Și îți poate diminua bărbăția din mai multe motive.
Porno obiectualizează femeile. Un bărbat adevărat vede o femeie astfel precum ea este. El o respectă atât pe ea cât și individualitatea sa. El o tratează în mod egal și o vede ca pe o persoană care merită respect. Este nevoie de multă muncă și efort pentru a interacționa cu femeile, dar un bărbat adevărat are aptitudinile ca s-o facă. Filme porno gratis, pe de altă parte, obiectualizează femeile. Porno transformă femeile în „lucruri” care sunt acolo doar pentru a satisface dorința sexuală a bărbatului. Porno elimină orice nevoie de a se conecta emoțional sau intelectual cu o femeie.
Dacă dorești să-ți creezi o idee despre ceea ce membrii industriei porno simt despre femei, doar întreabă-l pe Bill Margold, un interpret cu experiență.